STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50086 000.00.04.G18-210827-0002 2100426ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

50087 000.00.04.G18-210409-0008 2100408ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

50088 19009179/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Holter huyết áp

Còn hiệu lực

50089 000.00.04.G18-210625-0002 2100436ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50090 000.00.04.G18-210524-0041 2100416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Van tim sinh học

Còn hiệu lực