STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50086 18011216/HSCBA-HN 180001453/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm chêm độ phân giải thấp tương thích cộng hưởng từ góc nghiêng 13.5 độ

Còn hiệu lực

50087 18011224/HSCBA-HN 180001454/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Mặt nạ Nanor 3 điểm có lỗ thông mũi xạ trị vùng đầu

Còn hiệu lực

50088 18011207/HSCBA-HN 180001455/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bông lót

Còn hiệu lực

50089 18011208/HSCBA-HN 180001456/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Tất lót

Còn hiệu lực

50090 18011727/HSCBMB-HN 180000213/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực