STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50096 000.00.19.H26-211007-0011 210001870/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

50097 000.00.19.H26-210114-0005 210000685/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ GIẢI PHÁP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50098 000.00.19.H26-211001-0017 210000686/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH H&H NAM NHẬT

Còn hiệu lực

50099 000.00.19.H26-211005-0004 210001875/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

50100 000.00.19.H26-211001-0008 210001876/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực