STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50101 000.00.04.G18-220104-0026 220000114/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu bảo vệ khí máu

Còn hiệu lực

50102 000.00.04.G18-220104-0027 220000113/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Chất nền hỗ trợ xét nghiệm định danh nhanh vi khuẩn

Còn hiệu lực

50103 000.00.04.G18-220104-0024 220000112/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây dẫn chụp mạch vành

Còn hiệu lực

50104 000.00.04.G18-220104-0022 220000111/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Trocar nhựa có dao dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

50105 000.00.04.G18-220104-0020 220000110/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực