STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50121 000.00.04.G18-210429-0007 2100759ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

50122 000.00.04.G18-210429-0014 2100760ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

50123 000.00.04.G18-210427-0009 2100761ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

50124 000.00.04.G18-210429-0004 2100762ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

50125 19009009/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100763ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực