STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50136 000.00.04.G18-220104-0022 220000111/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Trocar nhựa có dao dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

50137 000.00.04.G18-220104-0020 220000110/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

50138 000.00.04.G18-220104-0013 220000109/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Dung dịch súc miệng

Còn hiệu lực

50139 000.00.04.G18-211230-0047 220000108/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích hình thái tế bào tự động

Còn hiệu lực

50140 000.00.04.G18-211231-0015 220000107/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động

Còn hiệu lực