STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50141 000.00.04.G18-211230-0037 220000126/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC Bình dẫn lưu áp lực âm

Còn hiệu lực

50142 000.00.04.G18-220103-0022 220000125/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Dụng cụ kéo đẩy cung môi trong miệng điều chỉnh khớp cắn

Còn hiệu lực

50143 000.00.04.G18-211231-0022 220000124/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dụng cụ căng mống mắt linh hoạt

Còn hiệu lực

50144 000.00.04.G18-211230-0038 220000123/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC Ống hút dịch trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

50145 000.00.04.G18-220104-0042 220000121/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực