STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50151 170000801/HSDKLH_NK_B_K_QG-BYT 2100785ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dây nuôi ăn đường mũi, dạ dày, ruột

Còn hiệu lực

50152 19010436/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100797ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dụng cụ hỗ trợ đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

50153 19010723/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100798ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ghim kẹp sọ não loại tự tiêu

Còn hiệu lực

50154 000.00.04.G18-210225-0014 2100786ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ kim loại đại tràng

Còn hiệu lực

50155 17001928/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100794ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dụng cụ đóng mạch sau can thiệp

Còn hiệu lực