STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50161 000.00.19.H26-211004-0012 210001874/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIA ĐỨC PHÁT NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

50162 000.00.04.G18-210916-0012 210228GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/HIV-2

Còn hiệu lực

50163 000.00.04.G18-210917-0001 210227GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETKO BIO Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Sars-CoV-2

Còn hiệu lực

50164 000.00.04.G18-210829-0005 210226GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Que xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50165 000.00.04.G18-210921-0010 210225GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT Bơm điện

Còn hiệu lực