STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50166 000.00.19.H29-211222-0015 220000007/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy khoan xương nha khoa

Còn hiệu lực

50167 000.00.17.H62-211207-0001 220000001/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Gel siêu âm

Còn hiệu lực

50168 000.00.17.H62-211218-0001 220000001/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC VINH LAN

Còn hiệu lực

50169 000.00.17.H62-211221-0001 220000003/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG

Còn hiệu lực

50170 000.00.17.H62-211228-0001 220000005/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ HÙNG PHÁT

Còn hiệu lực