STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50171 000.00.04.G18-210218-0038 2100691ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bước đầu dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

50172 000.00.04.G18-210325-0016 2100546ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Găng tay cao su phẫu thuật tiệt trùng

Còn hiệu lực

50173 17003749/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100515ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Lông-Biểu mô Mèo, Biểu mô Chó, Lông Chó, Biểu mô Chuột nhà, Lông Gà, Lông Vịt

Còn hiệu lực

50174 18008038/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100495ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD enzymes: alpha‑amylase; creatine kinase

Còn hiệu lực

50175 000.00.04.G18-210813-0004 2100629ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực