STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50176 000.00.04.G18-210208-0004 2100500ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm Thuốc thử mô học xét nghiệm định tính liên kết adenin - thymin, Helicobacter pylori; glycogen; mao mạch của lớp màng nền; mô liên kết, cơ, sợi collagen; CD117 (EP10)

Còn hiệu lực

50177 000.00.04.G18-201105-0001 2100692ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy Vật lý trị liệu đa năng

Còn hiệu lực

50178 000.00.04.G18-210402-0012 2100631ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ thực quản

Còn hiệu lực

50179 000.00.04.G18-210920-0017 2100649ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Ống thông dẫn đường

Còn hiệu lực

50180 000.00.04.G18-210813-0003 2100632ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Giá đỡ mạch vành

Còn hiệu lực