STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50181 20011490/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100661ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ dây nuôi ăn dạ dày

Còn hiệu lực

50182 000.00.04.G18-210326-0006 2100654ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

50183 18007211/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100660ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nuôi ăn chuyên dụng dùng cho máy

Còn hiệu lực

50184 000.00.04.G18-210920-0023 2100655ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

50185 000.00.04.G18-210920-0024 2100656ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực