STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50201 18012346/HSCBA-HN 180002491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Giường vận chuyển cấp cứu và phụ kiện

Còn hiệu lực

50202 18012225/HSCBA-HN 180002492/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cầm chữ T dùng vặn vít xương

Còn hiệu lực

50203 18012280/HSCBA-HN 180002496/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU POCKETCHEM UA PU-4010

Còn hiệu lực

50204 18012362/HSCBA-HN 180002498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh nhân hai tay quay

Còn hiệu lực

50205 18012232/HSCBA-HN 180002499/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Phần mềm, vật tư tiêu hao của máy eMag ( theo danh mục trong phụ lục đi kèm ).

Còn hiệu lực