STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50201 000.00.19.H15-201231-0001 210000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH WINPRO P&P Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50202 000.00.19.H26-210105-0001 210000030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh nhân điều khiển điện đa chức năng

Còn hiệu lực

50203 000.00.19.H26-201228-0004 210000003/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIVA VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50204 000.00.19.H26-201216-0010 210000008/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ EDUMED

Còn hiệu lực

50205 000.00.19.H26-201222-0011 210000031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÊ ANH Bộ vật tư dùng trong Giải phẫu bệnh-tế bào học- mô học

Còn hiệu lực