STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50201 000.00.19.H29-210930-0003 210000830/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH WONDER SMILE Chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

50202 000.00.19.H29-210915-0004 210000255/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TRẦN CAO

Còn hiệu lực

50203 000.00.18.H20-211025-0001 210000011/PCBMB-ĐT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Còn hiệu lực

50204 000.00.17.H09-211021-0001 210000106/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Gạc sản xuất từ vải không dệt

Còn hiệu lực

50205 000.00.17.H09-211020-0001 210000107/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH khẩu trang y tế không tiệt trùng

Còn hiệu lực