STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50206 19014630/HSCBA-HN 200000004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

50207 19014631/HSCBA-HN 200000005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

50208 19014632/HSCBA-HN 200000006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường nhi

Còn hiệu lực

50209 19014633/HSCBA-HN 200000007/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ điều khiển điện

Còn hiệu lực

50210 19014634/HSCBA-HN 200000008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân kèm phụ kiện

Còn hiệu lực