STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50216 18000270/HSCBA-TH 180000023/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa

Còn hiệu lực

50217 18000271/HSCBA-TH 180000024/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA Nước muối sinh lý Thanh Hoa

Còn hiệu lực

50218 18011872/HSCBMB-HN 180000347/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50219 18011862/HSCBMB-HN 180000348/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

50220 18012335/HSCBA-HN 180002459/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH MUỐI RỬA MŨI XOANG CÁT LINH

Còn hiệu lực