STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50216 19009453/HSCBMB-HCM 200000021/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực

50217 19013446/HSCBA-HCM 200000035/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng cá nhân bán thấm, tiệt trùng

Còn hiệu lực

50218 19013447/HSCBA-HCM 200000036/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng cá nhân vô trùng

Còn hiệu lực

50219 19013455/HSCBA-HCM 200000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng như dung dịch rửa để làm sạch bên ngoài định kỳ hoặc khử nhiễm các hệ thống đo lường khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

50220 19013452/HSCBA-HCM 200000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn mổ đa năng và khung kéo nắn chi (TS SERIES)

Còn hiệu lực