STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50226 000.00.19.H26-210928-0008 210000649/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THANH HÀ

Còn hiệu lực

50227 000.00.19.H26-210930-0002 210000650/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH G HOPE & CO

Còn hiệu lực

50228 000.00.19.H26-211002-0005 210000651/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TR.A

Còn hiệu lực

50229 000.00.19.H26-211004-0002 210000652/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50230 000.00.07.H27-211007-0001 210000004/PCBMB-HT

CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ LAN QUÁN

Còn hiệu lực