STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50231 18012344/HSCBA-HN 180002470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

50232 18012342/HSCBA-HN 180002471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH màng sinh học collagen

Còn hiệu lực

50233 18011874/HSCBMB-HN 180000351/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ

Còn hiệu lực

50234 18012343/HSCBA-HN 180002472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH Dung dịch điện hóa Anolit

Còn hiệu lực

50235 18012332/HSCBA-HN 180002473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực