STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50231 000.00.19.H29-211120-0001 210001031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE Giường đẩy bệnh nhân dùng trong khám chữa bệnh

Còn hiệu lực

50232 000.00.19.H29-211124-0007 210001032/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50233 000.00.19.H29-211213-0025 210000412/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂM VÕ

Còn hiệu lực

50234 000.00.19.H29-211213-0005 210000413/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH HUYỆN SĨ

Còn hiệu lực

50235 000.00.19.H29-211213-0007 210000414/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER

Còn hiệu lực