STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50241 000.00.17.H59-211220-0002 210000009/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC TRƯỜNG GIANG

Còn hiệu lực

50242 000.00.16.H25-211229-0001 210000013/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG

Còn hiệu lực

50243 000.00.43.H48-211231-0001 210000008/PCBMB-QNg

NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

50244 000.00.19.H29-210518-0004 210000491/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HY AN

Còn hiệu lực

50245 000.00.19.H29-211213-0020 210001056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang y tế - Respirator Mask

Còn hiệu lực