STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50261 000.00.19.H26-211112-0003 210000784/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN TRUNG

Còn hiệu lực

50262 000.00.19.H26-211103-0017 210002253/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG Bàn mổ-Operating Table

Còn hiệu lực

50263 000.00.17.H09-211223-0001 210000106/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 409 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50264 000.00.17.H09-211223-0002 210000107/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 114 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50265 000.00.17.H62-211105-0001 210000012/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực