STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50266 17003612/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100569ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

Còn hiệu lực

50267 000.00.04.G18-210402-0011 2100568ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

50268 000.00.04.G18-210319-0035 2100567ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy truyền dịch

Còn hiệu lực

50269 000.00.04.G18-210528-0008 2100564ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống mở khí quản hút dịch bóng quả lê

Còn hiệu lực

50270 000.00.04.G18-210524-0013 2100563ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Nòng trong ống mở khí quản

Còn hiệu lực