STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50321 19009424/HSCBMB-HCM 190000260/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN QUÂN

Còn hiệu lực

50322 19009440/HSCBMB-HCM 190000259/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED

Còn hiệu lực

50323 19009442/HSCBMB-HCM 190000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯỚC LỘC

Còn hiệu lực

50324 19009443/HSCBMB-HCM 190000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH VINH

Còn hiệu lực

50325 19000415/HSCBMB-PT 190000002/PCBMB-PT

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC

Còn hiệu lực