STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50326 19014404/HSCBA-HN 190001750/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Đai bó sau phẫu thuật

Còn hiệu lực

50327 19014407/HSCBA-HN 190001751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Ống soi niệu quản mềm

Còn hiệu lực

50328 19012300/HSCBMB-HN 190000367/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỘC AN

Còn hiệu lực

50329 19014382/HSCBA-HN 190001752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ banh tổ chức

Còn hiệu lực

50330 19014381/HSCBA-HN 190001753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ banh tổ chưc

Còn hiệu lực