STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50326 000.00.04.G18-211214-0003 21000993CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động cổ tay(Automatic Wrist Blood Pressure Monitor)

Còn hiệu lực

50327 000.00.04.G18-211217-0015 21000992CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

50328 000.00.04.G18-211206-0011 21000991CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SMILE DESIGN VIỆT NAM Khí cụ nong hàm ( Expander )

Còn hiệu lực

50329 19008357/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100534ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SNP Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

50330 000.00.04.G18-210702-0009 21000044/BYT-CCHNPL

NGUYỄN QUỐC VŨ

Còn hiệu lực