STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50331 19013385/HSCBA-HCM 190001573/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất bảo quản mẫu tế bào trong suốt

Còn hiệu lực

50332 19013387/HSCBA-HCM 190001574/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất bảo quản mẫu tế bào -màu đỏ

Còn hiệu lực

50333 19012880/HSCBA-HCM 190001575/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

50334 19009444/HSCBMB-HCM 190000256/PCBMB-HCM

CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM PHARMA

Còn hiệu lực

50335 19000157/HSCBA-BN 190000033/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực