STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50331 000.00.17.H39-210916-0002 210000005/PCBMB-LA

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ NGUYÊN BẢO

Còn hiệu lực

50332 000.00.17.H39-210913-0001 210000006/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM - NHÀ THUỐC VACOPHARM SỐ 2

Còn hiệu lực

50333 000.00.17.H39-210911-0001 210000031/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Sinh phẩm chẩn đoán

Còn hiệu lực

50334 000.00.17.H39-210914-0001 210000064/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

50335 000.00.17.H39-210920-0001 210000065/PCBA-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC TẠI LONG AN DUNG DỊCH NHỎ MŨI HÀ NHI

Còn hiệu lực