STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50346 000.00.19.H29-201228-0006 210000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SATICUS

Còn hiệu lực

50347 000.00.19.H29-201228-0004 210000002/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTBUILD VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50348 000.00.19.H29-201228-0005 210000003/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTBUILD VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM

Còn hiệu lực

50349 000.00.19.H29-201229-0002 210000005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Medical network adapter (thiết bị phòng mổ tích hợp)

Còn hiệu lực

50350 000.00.19.H29-201230-0002 210000002/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HỢP TIẾN

Còn hiệu lực