STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50351 000.00.19.H26-211228-0014 210000790/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THU NGÂN

Còn hiệu lực

50352 000.00.19.H26-211227-0030 210000791/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂY ĐỨC VIỆT

Còn hiệu lực

50353 000.00.19.H26-211229-0008 210002266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế (Medical/Surgical mask)

Còn hiệu lực

50354 000.00.19.H26-211213-0015 210002268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Nước Súc Miệng KLIN

Còn hiệu lực

50355 000.00.19.H26-211201-0008 210002269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT MŨI

Còn hiệu lực