STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50356 19013376/HSCBA-HCM 190001603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống chiếu sáng phẫu thuật

Còn hiệu lực

50357 19013377/HSCBA-HCM 190001604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bàn phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

50358 19013378/HSCBA-HCM 190001605/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Đèn phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

50359 19009446/HSCBMB-HCM 190000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA CHAC 2

Còn hiệu lực

50360 19009445/HSCBMB-HCM 190000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y KHOA MINH QUANG

Còn hiệu lực