STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50356 000.00.19.H26-211206-0003 210002270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Dung dịch nhỏ tai Nhĩ Khang

Còn hiệu lực

50357 000.00.19.H26-211221-0019 210002271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN

Còn hiệu lực

50358 000.00.19.H26-211221-0018 210002278/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

50359 000.00.19.H26-211228-0007 210000792/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HAKACHI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50360 000.00.19.H26-211228-0003 210002279/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi ưu trương

Còn hiệu lực