STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50361 000.00.04.G18-210514-0001 21000972CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown)

Còn hiệu lực

50362 17002963/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100578ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Máy X quang răng

Còn hiệu lực

50363 17001631/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100581ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm đơn sợi

Còn hiệu lực

50364 17002329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100848ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

50365 17001012/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100849ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen I

Còn hiệu lực