STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50361 19013332/HSCBA-HCM 190001546/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống treo cơ thể và phụ kiện ( PTS, Physical Trainning System)

Còn hiệu lực

50362 19013331/HSCBA-HCM 190001547/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống đo lực kéo và phụ kiện (MTFS, Movement Tensile Force System)

Còn hiệu lực

50363 19013267/HSCBA-HCM 190001548/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY GHẾ MÁY RĂNG DÙNG TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

50364 19013362/HSCBA-HCM 190001549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy đọc que thử nhanh và que thử sử dụng cho máy đọc que thử nhanh

Còn hiệu lực

50365 19013354/HSCBA-HCM 190001550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ Thuốc

Còn hiệu lực