STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50361 000.00.19.H29-201225-0003 200002263/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay khám bệnh các loại các cỡ

Còn hiệu lực

50362 000.00.19.H29-201225-0002 200002264/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

50363 000.00.31.H36-201225-0001 200000001/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐÀ LÂM

Còn hiệu lực

50364 000.00.19.H29-201222-0002 200002237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng cố định Curafix H

Còn hiệu lực

50365 000.00.19.H29-201223-0010 200002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Miếng dán điện cực tim

Còn hiệu lực