STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50366 000.00.18.H24-211218-0001 210000019/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ DR HOME CARE

Còn hiệu lực

50367 000.00.18.H24-211227-0002 210000020/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN KIẾN AN

Còn hiệu lực

50368 000.00.18.H24-211227-0003 210000021/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HAI BÀ TRƯNG

Còn hiệu lực

50369 000.00.17.H13-211212-0003 210000062/PCBMB-CT

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA LINH CHÍNH

Còn hiệu lực

50370 000.00.17.H13-211221-0001 210000063/PCBMB-CT

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG GIAO

Còn hiệu lực