STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50381 000.00.19.H29-201222-0013 200002252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

50382 000.00.19.H29-201223-0006 200002253/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Vật liệu trong nha khoa

Còn hiệu lực

50383 000.00.19.H29-201222-0017 200002254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo loại một phần dành cho trẻ em 818-10

Còn hiệu lực

50384 000.00.19.H29-201224-0002 200002255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, túi

Còn hiệu lực

50385 000.00.19.H29-201222-0012 200000355/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYE MAKER SERVICE

Còn hiệu lực