STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50386 000.00.19.H26-211207-0014 210002251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

50387 000.00.19.H26-211213-0003 210000141/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GERMAN OEKOTEC VIỆT NAM nước súc miệng cereox

Còn hiệu lực

50388 000.00.19.H26-211209-0059 210000781/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN PHARMA

Còn hiệu lực

50389 000.00.19.H26-211129-0015 210000782/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ATMED

Còn hiệu lực

50390 000.00.19.H26-211208-0024 210000142/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH CHÂU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực