STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50386 19014293/HSCBA-HN 190001714/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch uống Babycough

Còn hiệu lực

50387 19014311/HSCBA-HN 190001715/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

50388 19014352/HSCBA-HN 190001716/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG ĐẠO Máy thu nhận và truyền phát dữ liệu hình ảnh, âm thanh và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

50389 19014344/HSCBA-HN 190001717/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Ghế y tế

Còn hiệu lực

50390 19014366/HSCBA-HN 190001719/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Giường bệnh cho bệnh nhân nhi và phụ kiện, vật tư

Còn hiệu lực