STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50396 000.00.17.H39-211222-0002 210000043/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Hóa chất xét nghiệm (Thuốc thử, Bộ xét nghiệm định tính/định lượng)

Còn hiệu lực

50397 000.00.16.H05-211217-0001 210000117/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG THA SPRAYENZYME

Còn hiệu lực

50398 000.00.17.H39-211223-0001 210000012/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC PHÚC AN

Còn hiệu lực

50399 000.00.17.H39-211224-0001 210000114/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) Xịt thông xoang

Còn hiệu lực

50400 000.00.17.H39-211224-0002 210000013/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED

Còn hiệu lực