STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50396 19013333/HSCBA-HCM 190001545/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống tập đi (GTS Basic) và phụ kiện

Còn hiệu lực

50397 19013332/HSCBA-HCM 190001546/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống treo cơ thể và phụ kiện ( PTS, Physical Trainning System)

Còn hiệu lực

50398 19013331/HSCBA-HCM 190001547/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống đo lực kéo và phụ kiện (MTFS, Movement Tensile Force System)

Còn hiệu lực

50399 19013267/HSCBA-HCM 190001548/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY GHẾ MÁY RĂNG DÙNG TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

50400 19013362/HSCBA-HCM 190001549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy đọc que thử nhanh và que thử sử dụng cho máy đọc que thử nhanh

Còn hiệu lực