STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50411 000.00.16.H05-200717-0002 200000090/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG Gạc hút y tế Giang Giang

Còn hiệu lực

50412 000.00.16.H23-200716-0001 200000001/PCBMB-HD

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ LINH SƠN

Còn hiệu lực

50413 000.00.16.H02-200715-0001 200000015/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50414 000.00.19.H29-200603-0003 200001151/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH VIỆT Á Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

50415 000.00.19.H29-200628-0002 200001152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT KHẨU TRANG Y TẾ Dada MASK

Còn hiệu lực