STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50416 000.00.04.G18-210811-0017 21000953CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy/ Nasal canula

Còn hiệu lực

50417 000.00.04.G18-210811-0018 21000952CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo/ Hemodialysis blood tubing set

Còn hiệu lực

50418 000.00.04.G18-210811-0009 21000951CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ xông khí dung/ Aerosol mask with nebulizer

Còn hiệu lực

50419 000.00.04.G18-210811-0002 21000950CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm sử dụng một lần/ Syringe for single use

Còn hiệu lực

50420 000.00.04.G18-210811-0015 21000949CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm/ Needle

Còn hiệu lực