STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50416 000.00.19.H29-200630-0010 200000214/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

50417 000.00.19.H29-200713-0001 200001153/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TMAX GENERAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50418 000.00.19.H29-200714-0005 200000215/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Nón y tế

Còn hiệu lực

50419 000.00.19.H29-200710-0013 200000216/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHAONCO AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT PCR COVID-19 KIT

Còn hiệu lực

50420 000.00.19.H29-200714-0007 200001154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE

Còn hiệu lực