STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50421 000.00.19.H29-200714-0008 200000217/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH D2B TRADING Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50422 000.00.19.H29-200715-0008 200001155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

50423 000.00.19.H29-200623-0016 200001156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực

50424 000.00.17.H09-200706-0001 200000082/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÙNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50425 000.00.17.H09-200709-0002 200000083/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN Khẩu trang y tế Thịnh Thiên

Còn hiệu lực