STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50431 000.00.19.H26-200619-0002 200001225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ nâng bẩy

Còn hiệu lực

50432 000.00.19.H26-200709-0006 200001226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng miếng silicone tự dính

Còn hiệu lực

50433 000.00.19.H26-200709-0007 200001227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng gel silicone

Còn hiệu lực

50434 000.00.19.H26-200708-0012 200000227/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50435 000.00.19.H26-200708-0009 200001228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG MÀNG LỌC KHÍ VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực