STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50436 000.00.19.H26-200715-0007 200001229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

50437 000.00.19.H26-200709-0009 200001230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dây bơm cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

50438 000.00.19.H26-200709-0022 200000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP

Còn hiệu lực

50439 000.00.19.H26-200703-0012 200000155/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50440 000.00.19.H26-200709-0021 200000229/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TTN HOLDINGS

Còn hiệu lực