STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50461 18007835/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100349ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ làm ấm phôi nang

Còn hiệu lực

50462 19010770/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

50463 000.00.04.G18-210314-0003 2100346ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán tim

Còn hiệu lực

50464 18007830/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100350ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường thụ tinh

Còn hiệu lực

50465 19010775/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực