STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50466 000.00.19.H26-210924-0006 210001755/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG RĂNG MIỆNG TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

50467 000.00.19.H26-210923-0013 210000113/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Tủ lạnh bảo quản dược phẩm và sinh phẩm y tế

Còn hiệu lực

50468 000.00.19.H26-210817-0003 210001744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Hệ thống dụng cụ phẫu thuật trong nội soi cột sống ILLESYS PRO

Còn hiệu lực

50469 000.00.19.H26-210923-0017 210000614/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUY PHƯƠNG

Còn hiệu lực

50470 000.00.19.H26-210924-0012 210001757/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SKV GROUP DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực