STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50476 000.00.19.H26-211004-0028 210001761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

50477 000.00.19.H26-211004-0027 210001762/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50478 000.00.19.H26-211007-0002 210001793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI TANIN - SÚC MIỆNG CHIẾT XUẤT LÁ XOÀI (Chủng loại/Mã sản phẩm ALBA.13)

Còn hiệu lực

50479 000.00.19.H26-211007-0004 210001794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI CONK – RỬA XOANG MŨI THẢO MỘC (Mã sản phẩm: ALBA.14)

Còn hiệu lực

50480 000.00.19.H26-210911-0007 210001771/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Găng Tay Y Tế

Còn hiệu lực