STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50481 000.00.19.H26-210917-0006 210000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SME

Còn hiệu lực

50482 000.00.19.H26-210922-0014 210000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN KASSEL

Còn hiệu lực

50483 000.00.19.H26-210921-0012 210000115/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Khay, ống, hộp, bát đựng dụng cụ, dung dịch, vật phẩm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

50484 000.00.19.H26-210928-0001 210001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GMP ĐỨC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

50485 000.00.19.H26-210927-0018 210001765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực