STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50491 000.00.04.G18-210923-00007 21000245/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM GẠC XỐP SILICONE VÔ TRÙNG HETIS SILICONE FOAM

Còn hiệu lực

50492 000.00.20.H63-211011-0001 210000003/PCBA-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế KF94 Rose

Còn hiệu lực

50493 000.00.10.H31-210908-0002 210000017/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN BÌNH Áo choàng phẫu thuật

Còn hiệu lực

50494 000.00.10.H31-210924-0001 210000017/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN BÌNH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50495 000.00.17.H13-210922-0002 210000036/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Còn hiệu lực