STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50496 000.00.19.H26-211014-0012 210001836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HAMESCO VIỆT NAM Bộ kit tách chiết Viral DNA/RNA

Còn hiệu lực

50497 000.00.19.H26-210921-0013 210001818/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Khẩu trang y tế N95

Còn hiệu lực

50498 000.00.19.H26-210825-0018 210001819/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JUSHI INTERNATIONAL Dung dịch vệ sinh

Còn hiệu lực

50499 000.00.19.H26-210908-0018 210000654/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÚC THANH

Còn hiệu lực

50500 000.00.19.H26-210914-0016 210001820/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Tấm che mặt bảo hộ y tế dùng 1 lần / Medical Face Shield

Còn hiệu lực