STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50501 000.00.04.G18-210621-0026 2100618ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước

Còn hiệu lực

50502 000.00.04.G18-210726-0017 2100626ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Hệ thống bào mảng xơ vữa

Còn hiệu lực

50503 19010058/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100623ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

50504 18007102/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100621ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHKT MINH DUY Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

50505 19008372/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100627ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Đầu dò siêu âm trong lòng mạch

Còn hiệu lực