STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50506 000.00.19.H26-211216-0007 210002214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO LIFE dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

50507 20000484/HSCBTV-BYT 210000024/PTVKT-BYT

ĐOÀN NGỌC QUANG

Còn hiệu lực

50508 000.00.19.H26-211217-0006 210002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGỌC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50509 000.00.19.H26-211217-0010 210002216/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50510 000.00.19.H26-211217-0014 210002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Bộ ống môi trường vận chuyển virut

Còn hiệu lực