STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50526 000.00.04.G18-200718-0003 20000408CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN NGÂN KHẨU TRANG Y TẾ 4 YOU/ Medical Face Mask 4 You

Còn hiệu lực

50527 000.00.04.G18-200720-0009 20000407CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÙNG LÂM KHẨU TRANG Y TẾ TLC/ TLC MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

50528 000.00.04.G18-200722-0003 20000406CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MINH THÁI khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

50529 000.00.04.G18-200721-0013 20000405CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

50530 000.00.04.G18-200722-0007 20000404CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE (KINGLIFE PRO CARE MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực