STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50536 000.00.19.H26-201222-0001 200002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ

Còn hiệu lực

50537 000.00.19.H26-201224-0005 200002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHACO Dung dịch vệ sinh mũi Conyzo

Còn hiệu lực

50538 000.00.19.H26-201225-0010 200002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU THẢO DƯỢC CHỈ THỐNG

Còn hiệu lực

50539 000.00.19.H26-201207-0011 200000482/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEFACO

Còn hiệu lực

50540 000.00.19.H26-201109-0008 200002262/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO PESKANDOL

Còn hiệu lực