STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50556 000.00.19.H26-201208-0002 200002228/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Test Tube Stopper (Nắp ống nghiệm)

Còn hiệu lực

50557 000.00.19.H26-201214-0008 200002227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU VIỆT DUNG DỊCH XỊT MŨI ARGENTIN BẢO KỲ NAM

Còn hiệu lực

50558 000.00.19.H26-201215-0001 200002233/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO GIƯỜNG KHÁM BỆNH, SIÊU ÂM

Còn hiệu lực

50559 000.00.19.H26-201216-0009 200000477/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

Còn hiệu lực

50560 000.00.19.H26-201216-0007 200000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG

Còn hiệu lực