STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50561 000.00.19.H26-201126-0013 200000479/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU TÙNG LINH

Còn hiệu lực

50562 000.00.19.H26-201216-0005 200002234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Kit tách chiết DNA/RNA tự động AutoXT

Còn hiệu lực

50563 000.00.19.H26-201217-0012 200002235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

50564 000.00.19.H26-201217-0005 200002236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Miếng bọt biển EnZyme

Còn hiệu lực

50565 000.00.19.H26-201212-0001 200002239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Đèn mổ

Còn hiệu lực