STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50576 000.00.04.G18-210920-0016 2100651ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

50577 17000803/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100650ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông dẫn đường

Còn hiệu lực

50578 17002335/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100652ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

50579 17003559/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100662ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dây nối bơm tiêm

Còn hiệu lực

50580 18006651/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100663ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây dẫn máu chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực