STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50581 000.00.18.H57-210924-0001 210000064/PCBMB-TTH

QUẦY BÁN LẺ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Còn hiệu lực

50582 000.00.18.H57-210923-0001 210000062/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 4 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50583 000.00.17.H58-210930-0001 210000007/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 170 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50584 000.00.17.H62-210923-0001 210000005/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHÚC

Còn hiệu lực

50585 000.00.17.H62-210922-0002 210000009/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực